Zu Inhalt springen
🎁 Gratis Produkt📦 Versandkostenfrei ab 49€ 💰 Mengenrabatte ab 100€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Kostenloser Versand ab 49€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Support (Mo-Fr): 9-16 Uhr +49 (0) 8924418362

Dataskydd

Ansvarig för databehandling är:
Wisefood GmbH
Dieselstr. 28
85748 Garching
Tyskland
support@wisefood.eu

Vi är glada att du är intresserad av vår onlinebutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan kommer vi att informera dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

Om du har några frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, information, rättelse, begränsning eller radering av data och återkallande av samtycke eller invändning mot en specifik användning av data, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontakten detaljer i vårt avtryck.

1. ÅTKOMST DATA OCH HOSTNING
Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång en webbplats anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden överförda data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet. Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av en korrekt presentation av vårt erbjudande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.

HOSTNING
Tjänsterna för att vara värd och visa webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen på våra vägnar. Om inte annat anges i denna dataskyddsdeklaration, behandlas all åtkomstdata och all data som samlas in i de formulär som tillhandahålls på denna webbplats på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

2. DATABEHANDLING FÖR KONTRAKTSHANTERING, KONTAKTA OCH ÖPPNA ETT KUNDKONTO
Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att tillhandahålla dem. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du har lämnat för att behandla avtalet och behandla dina förfrågningar i enlighet med artikel 6 punkt 1 punkt 1 bokstav b GDPR.
Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 punkt 1 punkt 1 bokstav a GDPR har gett genom att besluta om att öppna ett kundkonto, vi använder dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto. Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, i synnerhet om överföringen till våra tjänsteleverantörer för beställnings-, betalnings- och frakthantering, finns i följande avsnitt i denna dataskyddsförklaring. Efter att avtalet har behandlats helt eller ditt kundkonto har raderats, kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter utgången av skatte- och kommersiella lagringsperioder i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit c GDPR, om du inte uttryckligen samtycke till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 punkt 1 S. 1 lit.Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål på kundkontot. Våra tjänsteleverantörer arbetar åt oss inom ramen för orderhantering. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

3. DATABEHANDLING FÖR SYFTEN MED FRAKTBEHANDLING
För att uppfylla avtalet i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit b GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till den frakttjänstleverantör som har uppdragit åt leveransen, i den mån detta är nödvändig för leverans av beställda varor.

4. DATABEHANDLING FÖR BETALNINGSBEHANDLING
När vi behandlar betalningar i vår onlinebutik arbetar vi tillsammans med dessa partners: tekniska tjänsteleverantörer, banker, betaltjänstleverantörer.

4.1 DATABEHANDLING FÖR TRANSAKTIONSBEHANDLING
Beroende på den valda betalningsmetoden, tillhandahåller vi de uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer som arbetar för oss som en del av en orderbehandling, eller till de uppdragsgivna kreditinstituten eller till den valda betaltjänstleverantören, i den mån detta är nödvändigt för att behandla betalningen. Detta tjänar till att fullgöra avtalet i enlighet med artikel 6 (1) meningen 1 lit b GDPR. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna in de uppgifter som krävs för att hantera betalningen själva, t.ex. B. på din egen hemsida eller via en teknisk integration i beställningsprocessen. Dataskyddsförklaringen från respektive betaltjänstleverantör gäller i detta avseende.
Om du har några frågor om våra partners för betalningshantering och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

4.2 DATABEHANDLING FÖR SYFTE ATT FÖREBYGGA BEDRÄGERIER OCH OPTIMERING AV VÅRA BETALNINGSPROCESSER
Vid behov ger vi våra tjänsteleverantörer ytterligare uppgifter som de, tillsammans med de uppgifter som behövs för att behandla betalningen, som vår processorer i syfte att förebygga bedrägerier och optimering av våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, bearbetning av omtvistade betalningar, redovisningsstöd). I enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen av vårt skydd mot bedrägerier och i effektiv betalningshantering, vilka är överordnade i samband med en intresseavvägning.

5 . ANNONSERING MED E-POST
5.1 NYHETSBREV MED E-POST MED REGISTRERING
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahållna av dig för att regelbundet skicka vårt e-postnyhetsbrev baserat på ditt samtycke i i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav a GDPR.
Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet när som helst och kan göra det antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en länk som tillhandahålls för detta syfte i nyhetsbrevet. Efter avregistrering kommer vi att radera din e-postadress från listan över mottagare, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera om. dig i denna förklaring.

5.2 DISTRIBUTION AV NYHETSBREV
Nyhetsbrevet kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

5.3 SKICKA BEGÄRAN PÅ GRANSKNING MED E-POST
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit. en GDPR, kommer vi att använda din e-postadress för begäran om att skicka en bedömning av din beställning via det värderingssystem vi använder. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i granskningsbegäran.

Begäran om granskning kan också skickas av vår tjänsteleverantör Trusted Shops som en del av behandlingen för vår räkning. Trusted Shops använder även tjänsteleverantörer från USA. En lämplig nivå av dataskydd säkerställs. Ytterligare information om dataskydd hos Trusted Shops finns här [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz]. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

6. COOKIES OCH ANNAN TEKNIK
ALLMÄN INFORMATION
För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi teknologier inklusive så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies).
Vi använder teknologier som är absolut nödvändiga för användningen av vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. kundvagnsfunktion). Dessa teknologier samlar in och bearbetar IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Inom ramen för en intresseavvägning tjänar detta överordnade berättigade intressen av en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art 6 Para 1 S. 1 lit t.ex. för att kunna styrka samtycke till behandlingen av dina personuppgifter) samt till webbanalys och marknadsföring på nätet. Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandling, finns i följande avsnitt i denna dataskyddsförklaring.

Du hittar cookieinställningarna för din webbläsare under följande länkar: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft .com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471 /12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products /firefox/protect-your-privacy /cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

I den mån du samtycker till användningen av teknologier i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit a GDPR kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i dataskyddsförklaringen.

7. ANVÄNDNING AV COOKIES OCH ANNAN TEKNIK FÖR WEBANALYS OCH ANNONSMÅL
Om du har gett ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit a GDPR, använder vi följande cookies och annan teknik från tredje part på vår webbplats. Efter avslutad användning av respektive teknologi av oss kommer de uppgifter som samlas in i detta sammanhang att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.Du kan hitta mer information om dina återkallelsealternativ i avsnittet "Cookies och andra teknologier" Du kan hitta mer information, inklusive grunden för vårt samarbete med de enskilda leverantörerna, i de enskilda teknologierna. Om du har några frågor om leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration.

7.1 ANVÄNDNING AV GOOGLE TJÄNSTER
Vi använder tekniken från Google Ireland. Ltd. presenteras nedan. , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den information som automatiskt samlas in av Googles teknologier om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen. Om din IP-adress samlas in via Googles teknologier kommer den att förkortas innan den lagras på Googles servrar genom att aktivera IP-anonymisering. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server och förkortas där. Om inte annat anges för de enskilda teknikerna, baseras databehandlingen på ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Ytterligare information om databehandling av Google finns i Googles dataskyddsinformation [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS
För webbplatsanalys , Google Analytics-data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) samlas in och lagras automatiskt, varifrån användarprofiler skapas med pseudonymer. Cookies kan användas. Din IP-adress kommer i princip inte att slås samman med annan Google-data. Uppgifterna behandlas på basis av ett avtal om orderhantering från Google.

I syfte att optimera marknadsföringen av vår webbplats har vi aktiverat inställningarna för datafrisläppande för "Googles produkter och tjänster". Detta gör att Google kan komma åt data som samlas in och bearbetas av Google Analytics och sedan använda den för att förbättra Googles tjänster. Datautlämnande till Google som en del av dessa datautsläppsinställningar baseras på ett ytterligare avtal mellan de ansvariga. Vi har inget inflytande på den efterföljande databehandlingen av Google.

Vi använder även Google Analytics-tilläggsfunktionen Google Optimize för att skapa och utföra tester.

Utbyggnadsfunktionen i Google Analytics Google Signals möjliggör så kallad "cross-device tracking". Om dina internetaktiverade enheter är länkade till ditt Google-konto och du har aktiverat inställningen "Personlig annonsering" i ditt Google-konto, kan Google skapa rapporter om ditt användningsbeteende (särskilt antalet användare på olika enheter), även om du ändrar din enhet. Vi behandlar inga personuppgifter i detta avseende, vi får endast statistik baserad på Google Signals.

För webbanalys och reklamsyften används den så kallade DoubleClick-cookien av Google Analytics för att känna igen din webbläsare möjligt när du besöker andra webbplatser. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning.

GOOGLE ADSENSE
Vår webbplats använder Google AdSense för att marknadsföra utrymme för tredjepartsannonser. Dessa annonser visas för dig på olika platser på denna webbplats. Den så kallade DoubleClick-cookien används för att visa intressebaserad reklam genom att samla in och bearbeta data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats) och automatiskt tilldela ett pseudonymt användar-ID, med hjälp varav intressen kan fastställas baserat på besök på denna och andra webbplatser.

GOOGLE ADS
För annonseringsändamål i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser används den så kallade Google remarketing-cookien när du besöker vår webbplats Detta ställs in automatiskt genom att samla in och behandla data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats) och använda ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du besöker intressebaserat reklam tillåter. Eventuell ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har aktiverat inställningen "Personlig annonsering" i ditt Google-konto. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, använder Google din data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter.

För webbplatsanalys och händelsespårning. , mäter vi via Google Ads konverteringsspårning ditt efterföljande användningsbeteende om du kom till vår webbplats via en Google Ads-annons. Cookies kan användas för detta och data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser specificerade av oss, såsom besök på en webbplats eller prenumeration på ett nyhetsbrev) kan användas registreras, från vilka pseudonymer används. Användningsprofiler skapas.

GOOGLE MAPS
För visuell representation av geografisk information samlar Google Maps in data om din användning av kartfunktionerna, särskilt IP-adress och plats data, överför den till Google och samlar sedan in den från behandlad av Google. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling.

GOOGLE RECAPTCHA
I syfte att skydda mot missbruk av våra webbformulär och mot spam från automatiserad programvara (så kallade bots), samlar Google reCAPTCHA in data ( IP-adress, tidpunkt för besöket, webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats) och genomför en analys av din användning av vår webbplats med hjälp av en så kallad JavaScript och cookies. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras av Googles tjänster i din webbläsare. Det finns ingen läsning eller lagring av personuppgifter från inmatningsfälten i respektive formulär.

7.2 ANVÄNDNING AV FACEBOOK-TJÄNSTER
ANVÄNDNING AV FACEBOOK-PIXEL
Vi använder Facebook-pixeln inom ramen för teknologierna presenteras nedan Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/], 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Med Facebook-pixeln samlas automatiskt in data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som specificerats av oss, såsom besök på en webbplats eller prenumeration på ett nyhetsbrev). lagras, från vilka användarprofiler skapas från pseudonymer. Som en del av den så kallade utökade datajämförelsen samlas och lagras även hashad information för jämförelseändamål, med vilka individer kan identifieras (t.ex. namn, e-postadresser och telefonnummer).För detta ändamål, när du besöker vår webbplats, ställs en cookie automatiskt in av Facebook-pixeln, som automatiskt gör att din webbläsare kan kännas igen när du besöker andra webbplatser med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID. Facebook kommer att kombinera denna information med annan data från din Facebook kontot och använda det för att generera rapporter om att sammanställa webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning, i synnerhet personlig och gruppbaserad reklam.
Informationen som automatiskt samlas in av Facebooks teknologier om din användning av vår webbplats är vanligtvis skickas till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Om vi ​​är ansvariga för dataöverföring till USA, är vårt samarbete baserat på standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen. Ytterligare information om databehandling av Facebook finns i Facebooks dataskyddsinformation [https://de-de.facebook.com/policy.php].

FACEBOOK ANALYTICS
Som en del av Facebook Analytics, sammanställer statistik över besökarnas aktiviteter på vår webbplats med hjälp av den data som samlas in med Facebook-pixeln om din användning av vår webbplats. Databehandlingen sker på basis av avtal om orderbehandling av Facebook. Din analys används för att optimalt presentera och marknadsföra vår webbplats.

FACEBOOK-ANNONSER
Vi använder Facebook-annonser för att marknadsföra denna webbplats på Facebook och andra plattformar. Vi bestämmer parametrarna för respektive reklamkampanj; Facebook ansvarar för den exakta implementeringen, särskilt beslutet om placeringen av annonserna hos enskilda användare. Om inte annat anges för de enskilda teknikerna sker databehandling på basis av ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer i enlighet med artikel 26 DSGVO. Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och dess överföring till Facebook Ireland. Efterföljande databehandling av Facebook Ireland omfattas inte av detta.

Baserat på statistiken över besökarnas aktivitet på vår webbplats genererad via Facebook Pixel, driver vi gruppbaserad annonsering på Facebook via Facebook Custom Audience genom att fastställa egenskaperna för respektive målgrupp. Som en del av den utökade datajämförelsen (se ovan) som sker för att fastställa respektive målgrupp, agerar Facebook som vår processor.

Baserat på det pseudonyma cookie-ID som ställts in av Facebook-pixeln och den data som samlas in om din användningsbeteende på vår webbplats, vi arbetar över Facebook Pixel Remarketing personlig annonsering.

Vi använder Facebook Pixel Conversions för att mäta ditt efterföljande användningsbeteende för webbanalys och händelsespårning om du kom till vår webbplats via en annons från Facebook Ads . Uppgifterna behandlas på grundval av ett avtal om orderhantering av Facebook.

8. INTEGRATION AV TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE
Trusted Shops Trustbadge är integrerat på den här webbplatsen för att visa vår Trusted Shops godkännandestämpel och alla insamlade recensioner samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare efter en beställning.

Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av optimal marknadsföring genom att möjliggöra säker shopping i enlighet med artikel 6, punkt 1, mening 1 lit f GDPR. Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.Trustbadge tillhandahålls som en del av en orderhantering av en CDN-leverantör (Content Delivery Network) Trusted Shops GmbH använder även tjänsteleverantörer från USA. En lämplig nivå av dataskydd säkerställs. Ytterligare information om dataskydd hos Trusted Shops GmbH finns här [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en så -kallad serverloggfil, som även innehåller din IP-adress, datum och tid för hämtning, mängd överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar hämtningen. Individuell åtkomstdata lagras i en säkerhetsdatabas för analys av säkerhetsfrågor. Loggfilerna raderas automatiskt senast 90 dagar efter skapandet.

Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops GmbH om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter efter att ha slutfört en beställning eller redan har registrerat dig för att använda dem för att ha . Det avtalsmässiga avtalet mellan dig och Trusted Shops gäller. För detta ändamål samlas personuppgifter automatiskt in från beställningsdata. Om du redan är registrerad som köpare för produktanvändning kontrolleras automatiskt med hjälp av en neutral parameter, e-postadressen hashas med en kryptologisk enkelriktad funktion. Innan den skickas omvandlas e-postadressen till detta hashvärde, som Trusted Shops inte kan dekryptera. Efter att ha kontrollerat en matchning raderas parametern automatiskt.

Detta är nödvändigt för att uppfylla våra och Trusted Shops överordnade legitima intressen i tillhandahållandet av köparskydd kopplat till den specifika beställningen och transaktionsutvärderingstjänsterna i i enlighet med artikel 6 punkt 1 meningen 1 lit f GDPR krävs. Ytterligare detaljer, inklusive invändningar, finns i Trusted Shops dataskyddsdeklaration som länkas ovan och i Trustbadge.

9. SOCIALA MEDIER
9.1 SOCIALA PLUGINS FRÅN FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM
Sociala knappar från sociala nätverk används på vår webbplats. Dessa är endast integrerade i sidan som HTML-länkar, så att ingen anslutning till respektive leverantörs servrar upprättas när vår webbplats kallas upp. Om du klickar på någon av knapparna öppnas respektive sociala nätverks hemsida i ett nytt fönster i din webbläsare.Där kan du till exempel trycka på Gilla eller Dela-knappen.

9.2 VÅR NÄRVARO PÅ ONLINE PÅ FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST, LINKEDIN, XING
Om du har gett ditt samtycke till respektive operatör för sociala medier i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit Media samlar automatiskt in och lagrar dina uppgifter för marknadsundersökningar och reklamändamål, från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför de plattformar som förmodligen motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis för detta. För detaljerad information om bearbetningen och användningen av uppgifterna av respektive sociala medieoperatör samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, vänligen se dataskyddsmeddelandena från leverantörerna som länkas nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] är ett erbjudande från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland") Informationen som automatiskt samlas in av Facebook Ireland om din användning av vår onlinenärvaro på Facebook skickas vanligtvis till en server hos Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen. Databehandling vid besök på en Facebook-fansida baseras på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Ytterligare information (information om Insights-data) finns här [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] är ett erbjudande från Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Informationen som automatiskt samlas in av Twitter om din användning av vår onlinenärvaro på Twitter överförs vanligtvis till en server som drivs av Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen.

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] är ett erbjudande från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 , Irland ("Facebook Ireland") Informationen som automatiskt samlas in av Facebook Ireland om din användning av vår onlinenärvaro på Instagram överförs vanligtvis till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där . Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen. Databehandling vid besök på en Instagram-fansida baseras på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Ytterligare information (information om Insights-data) finns här [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy? hl=de] är ett erbjudande från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den information som automatiskt samlas in av Google om din användning av vår onlinenärvaro på YouTube överförs vanligtvis till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på EU-kommissionens standarddataskyddsklausuler.

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] är ett erbjudande från Pinterest Europe Ltd., Palmerston House , 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Den information som automatiskt samlas in av Pinterest om din användning av vår onlinenärvaro på Pinterest överförs vanligtvis till en server hos Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen.

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] är ett erbjudande från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Den information som automatiskt samlas in av LinkedIn om din användning av vår onlinenärvaro på Pinterest överförs vanligtvis till en server hos LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA och lagras där.Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Vårt samarbete bygger på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen.

Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung]is ett erbjudande från New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg.

10. Använder Tidio
Vår webbplats använder Tidiochat, en tjänst som tillhandahålls av Tidio Ltd. 220C Blythe Road, W14 0HH, London, Storbritannien (www.tidiochat.com). Anonymiserad data behandlas via denna tjänst för webbanalys och för att driva en livechatt. Cookies kan användas för detta ändamål, vilket gör att din webbläsare kan kännas igen. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk i den webbläsare du använder och genom vilka viss information flödar till den plats som placerar cookien. Data som samlas in med Tidiochat-tjänsten kommer inte att användas för att identifiera dig utan ditt samtycke. Uppgifterna slås inte heller samman med personuppgifter om bäraren av den använda pseudonymen. Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar efter dina önskemål och t.ex. B. vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Vi vill påpeka att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.
För mer information, se Tidios integritetspolicy: https://www.tidiochat.com/en/privacy-policy.

11. KONTAKTALTERNATIV OCH DINA RÄTTIGHETER
Som registrerad har du följande rättigheter:

* i enlighet med artikel 15 GDPR, rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där;
* i enlighet med artikel 16 GDPR rätten att omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;
* enligt artikel 17 GDPR rätten att begära radering av dina personuppgifter lagras av oss, förutsatt att ingen ytterligare behandling * för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
* för att fullgöra en rättslig skyldighet;
* krävs av skäl av allmänt intresse eller
* för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;


* i enlighet med artikel 18 GDPR har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om * du bestrider uppgifternas riktighet ;
* behandlingen är olaglig, men du avvisar raderingen av den;
* vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
* du i enlighet med artikel 21 GDPR har framfört en invändning mot behandlingen;


* enligt artikel 20 GDPR rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att få det överfört till en att begära andra ansvariga personer;
* enligt artikel 77 DSGVO rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsort eller vårt företags huvudkontor.

Om du har frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, för information, rättelse , begränsning eller radering av data samt återkallelse Om du har gett ditt samtycke eller invänder mot en specifik användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna i vårt imprint.

Rätt till invändning
I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra berättigade intressen, vilka väger tyngre än våra intressen, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål kan du göra det. Utöva rätten när som helst enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen är för andra ändamål har du endast rätt att invända om det finns skäl som uppstår ur just din situation.

Efter att du har utövat din rätt att invända kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen för direkt marknadsföringsändamål. Då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


Dataskyddsförklaring skapad med Rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.