Zu Inhalt springen
🎁 Gratis Produkt📦 Versandkostenfrei ab 49€ 💰 Mengenrabatte ab 100€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Kostenloser Versand ab 49€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Support (Mo-Fr): 9-16 Uhr +49 (0) 8924418362

Betingelser

Allmänna villkor

Avtalsvillkor inom ramen för köpeavtal med Wisefood GmbH

mellan

wisefood GmbH
Dieselstr. 28
85748 Garching

- härefter "Provider" -

och

kommer att vara stängd för användarna av denna plattform som hänvisas till i § 2 i dessa allmänna avtal - hädanefter kallade "kund/kunder".

§ 1 Omfattning

Följande allmänna villkor gäller uteslutande för affärsrelationen mellan leverantören och kunden i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen. Avvikande villkor för kunden erkänns inte om inte leverantören uttryckligen samtycker till deras giltighet skriftligen.

§ 2 Ingående av kontrakt

(1) Kunden kan välja produkter ur leverantörens sortiment och samla dem i en så kallad varukorg genom att klicka på knappen "Lägg till i varukorg". Genom att klicka på knappen "Köp nu" skickar han in en bindande begäran om att köpa varorna i kundvagnen. Innan beställningen skickas kan kunden ändra och se data när som helst.

(2) Leverantören skickar sedan till kunden en automatisk mottagningsbekräftelse via e-post med rubriken "Bekräftelse av din beställning från wisefood", där kundens beställning återfinns och som kunden kan skriva ut med hjälp av "Skriv ut" funktion kan skriva ut. Kundens beställning (1) representerar erbjudandet att sluta ett avtal med respektive innehåll i kundvagnen Mottagningsbekräftelsen (orderbekräftelsen) representerar leverantörens godkännande av erbjudandet. Beställningens innehåll sammanfattas i denna. I detta e-postmeddelande eller i ett separat e-postmeddelande, men senast vid leverans av varorna, kommer kontraktstexten (bestående av beställningen, allmänna villkor och orderbekräftelse) att skickas till kunden av oss på ett hållbart medium (e-post eller pappersutskrift). Kontraktstexten sparas i enlighet med dataskyddet.

(3) Kontraktet ingås på följande språk: tyska.

§ 3 Leverans, tillgång på varor, betalningsvillkor

(1) Leveranstider som anges av oss beräknas från tidpunkten för vår orderbekräftelse (§ 2 (2) i dessa allmänna villkor), förutsatt att köpeskillingen har betalats i förskott.

(2) Om produkten som specificerats av kunden i beställningen endast är tillfälligt otillgänglig, kommer leverantören också att informera kunden om detta omedelbart. Om leveransen försenas med mer än två veckor har kunden rätt att frånträda avtalet. För övrigt har leverantören i detta fall också rätt att frånträda avtalet. Genom att göra detta kommer han omedelbart att återbetala alla betalningar som redan gjorts av kunden.

(3) Kunden kan göra betalningen med kreditkort, direkt banköverföring eller PayPal.

(4) Betalning av köpeskillingen ska betalas omedelbart efter att avtalet ingåtts. Om förfallodagen för betalning bestäms enligt kalendern, är kunden redan i fallissemang genom att missa tidsfristen.

§ 4 äganderättsförbehåll

De levererade varorna förblir leverantörens egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 5 Priser och fraktkostnader

(1) Alla priser som anges på leverantörens webbplats inkluderar tillämplig lagstadgad moms.

(2) I händelse av en avbokning måste kunden stå för de direkta kostnaderna för returen.

§ 6 garanti för materialfel

(1) Leverantören är ansvarig för väsentliga defekter i enlighet med gällande lagbestämmelser, särskilt §§ 434 och följande BGB. I förhållande till företagare är garantitiden för varor som levereras av leverantören 12 månader.

§ 7 Ansvar

(1) Kundens skadeståndsanspråk är uteslutna. Undantag från detta är skadeståndsanspråk från kunden till följd av skada på liv, lem, hälsa eller från brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser) samt ansvar för andra skador som grundar sig på ett uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av tjänsteleverantören, dennes juridiska ombud eller ställföreträdare. Väsentliga avtalsförpliktelser är de vars fullgörande är nödvändigt för att uppnå syftet med avtalet.

(2) Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är leverantören endast ansvarig för den kontraktstypiska, förutsebara skadan om denna har orsakats av enkel vårdslöshet, såvida inte kunden gör anspråk på skadestånd från skada på liv, lem eller Hälsa.

(3) Begränsningarna i punkterna 1 och 2 gäller även för leverantörens juridiska ombud och ställföreträdare om anspråk görs direkt mot dem.

(4) Bestämmelserna i produktansvarslagen förblir opåverkade.

§ 8 Anmärkningar om databehandling

(1) Leverantören samlar in data från kunden som en del av behandlingen av avtal. I synnerhet iakttar han bestämmelserna i den federala dataskyddslagen och telemedialagen. Utan kundens samtycke kommer leverantören endast att samla in, bearbeta eller använda kundens lager- och användningsdata i den utsträckning som är nödvändig för genomförandet av avtalsförhållandet och för användning och fakturering av telemedia.

(2) Utan kundens samtycke kommer leverantören inte att använda kundens data för reklam-, marknads- eller opinionsundersökningsändamål.

§ 9 Slutbestämmelser

(1) Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på avtal mellan leverantören och kunden, exklusive FN:s köplag och internationell privaträtt.

(2) Om kunden är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är platsen för leverantören för alla tvister som härrör från avtalsförhållanden mellan kunden och leverantören. .

(3) Kontraktet förblir bindande i sina återstående delar även om enskilda punkter är juridiskt ineffektiva. I stället för de ineffektiva punkterna gäller eventuella lagbestämmelser. I den mån detta skulle innebära orimliga svårigheter för en av avtalsparterna, blir avtalet som helhet ineffektivt.

.