Zu Inhalt springen
🎁 BLACK FRIDAY Gratis Produkt📦 Versandkostenfrei ab 49€ 💰 Mengenrabatte ab 100€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Kostenloser Versand ab 49€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Support (Mo-Fr): 9-16 Uhr +49 (0) 8924418362

Ångerrätt

Ångerrätt & exempel på ångerformulär

Vårt exempel på uttagsformulär för att SKRIVA UT!Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss (Wisefood GmbH, Dieselstr. 28, 85748 Garching) ett tydligt uttalande (+49 (0) 89 248876480 eller support@wisefood.eu) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda det bifogade återkallelseformuläret för detta, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal kommer vi att vara skyldiga dig alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (förutom extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den som vi erbjuder, har valt den billigaste standarden leverans) omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varan, beroende på vad som inträffar först.Du har varan omedelbart och i alla fall senast inom fjorton dagar att returneras eller överlämnas till oss från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.


Exempel på uppsägningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

- Till wisefood GmbH, Dieselstr. 28, 85748 Garching nära München, e-post: support@wisefood.de, telefon: + 49 (0) 89 248876480, fax: + 49 (0) 89 248876481

Jag/vi (*) upphäver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd den (*)/mottagen den (*)

- Namn på konsument(er)

- adress till konsument(er)

- Konsumentens underskrift (endast om meddelandet är på papper)

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Upphörande av ångerrätten

Se Returner för mer information.