Zu Inhalt springen
🎁 Gratis Produkt📦 Versandkostenfrei ab 49€ 💰 Mengenrabatte ab 100€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Kostenloser Versand ab 49€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Support (Mo-Fr): 9-16 Uhr +49 (0) 8924418362

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia i wzór formularza odstąpienia od umowy

Nasz przykładowy formularz wypłaty do DRUKOWANIA!Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz wysłać nam (Wisefood GmbH, Dieselstr. 28, 85748 Garching) wyraźne oświadczenie (+49 (0) 89 248876480 lub support@wisefood.eu) na temat Twoja decyzja o odwołaniu tej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje unieważnienia

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, będziemy Ci winni wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż oferowany przez nas, wybrałeś najtańszy standard dostawy) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Masz towar natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni do zwrotu lub przekazania do nas od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu tej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.


Przykładowy formularz odstąpienia
(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij.)

- Wisefood GmbH, Dieselstr. 28, 85748 Garching koło Monachium, e-mail: support@wisefood.de, telefon: + 49 (0) 89 248876480, faks: + 49 (0) 89 248876481

Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

- Zamówienie (*)/odbiór (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Zobacz Zwroty, aby uzyskać więcej informacji.