Zu Inhalt springen
🎁 Gratis Produkt📦 Versandkostenfrei ab 49€ 💰 Mengenrabatte ab 100€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Kostenloser Versand ab 49€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Support (Mo-Fr): 9-16 Uhr +49 (0) 8924418362

Ochrona danych

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest:
Wisefood GmbH
Dieselstr. 28
85748 Garching
Niemcy
support@wisefood.eu

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszym sklepem internetowym. Ochrona twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o postępowaniu z Twoimi danymi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, informacji, poprawiania, ograniczania lub usuwania danych oraz cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio za pomocą kontaktu szczegóły w naszym wydawnictwie.

1. DOSTĘP DO DANYCH I HOSTING
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy strona internetowa jest wywoływana, serwer sieciowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesyłanych danych i żądającego dostawcy (dane dostępowe) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Służy to ochronie naszych nadrzędnych uzasadnionych interesów w prawidłowej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

HOSTING
Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi inaczej, wszystkie dane dostępowe i wszystkie dane zebrane w formularzach udostępnionych na tej stronie internetowej są przetwarzane na ich serwerach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZARZĄDZANIA UMOWĄ, KONTAKTU I OTWARCIA KONTA KLIENTA
Zbieramy dane osobowe, jeśli przekażesz nam je dobrowolnie w ramach zamówienia lub podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach dane są nam potrzebne do realizacji umowy lub kontaktu, a bez ich podania nie można wysłać zamówienia lub kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Wykorzystujemy podane przez Ciebie dane w celu realizacji umowy i przetwarzania Twoich zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. b RODO.
Jeśli wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a RODO, decydując się na otwarcie konta klienta, wykorzystujemy Twoje dane w celu otwarcia konta klienta. Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych, w szczególności przekazywania naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, można znaleźć w poniższych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu konta klienta, Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie podatkowych i handlowych okresów przechowywania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, chyba że Ty wyraźnie wyrażam zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit.Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić albo poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, albo poprzez udostępnioną w tym celu funkcję na koncie klienta. Nasi usługodawcy pracują dla nas w ramach realizacji zamówień. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

3. PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH PRZETWARZANIA WYSYŁKI
W celu realizacji umowy zgodnie z Art. 6 ust. niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru.

4. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA PŁATNOŚCI
Przy przetwarzaniu płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z następującymi partnerami: dostawcami usług technicznych, bankami, dostawcami usług płatniczych.

4.1 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA TRANSAKCJI
W zależności od wybraną metodę płatności, przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach realizacji zamówienia lub upoważnionym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne w celu przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami gromadzą dane wymagane do przetworzenia płatności, m.in. B. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. W tym zakresie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów w zakresie przetwarzania płatności i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

4.2 PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH ZAPOBIEGANIA NADUŻYCIOM I OPTYMALIZACJI NASZYCH PROCESÓW PŁATNOŚCI
W razie potrzeby podajemy naszym usługodawcom dodatkowe dane, które wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności, jako nasze podmiotom przetwarzającym w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np. fakturowanie, przetwarzanie spornych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO ma to na celu ochronę naszych uzasadnionych interesów związanych z ochroną przed oszustwami i efektywnym zarządzaniem płatnościami, które są nadrzędne w kontekście ważenia interesów.

5 . REKLAMA ZA POMOCĄ EMAIL
5.1 E-MAIL NEWSLETTER Z REJESTRACJĄ
Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane do tego lub osobno podane przez Ciebie, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Twojej zgody w zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub za pośrednictwem podanego w tym celu linku cel w biuletynie. Po wypisaniu się usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzeżemy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone prawem i o czym poinformujemy w niniejszym oświadczeniu.

5.2 DYSTRYBUCJA NEWSLETTERA
Newsletter może być również wysyłany przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

5.3 WYSYŁANIE WNIOSKU O RECENZJĘ DROGĄ E-MAIL
Jeżeli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. a RODO, użyjemy Państwa adresu e-mail do poprosić o wystawienie oceny Twojego zamówienia za pośrednictwem używanego przez nas systemu oceny. Zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu we wniosku o sprawdzenie.

Prośby o sprawdzenie mogą być również wysyłane przez nasz usługodawcy Trusted Shops w ramach przetwarzania w naszym imieniu. Trusted Shops korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w Trusted Shops można znaleźć tutaj [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz]. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstaw współpracy z nimi prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

6. COOKIES I INNE TECHNOLOGIE
INFORMACJE OGÓLNE
Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy technologie, w tym tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie).
Stosujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej witryny (np. funkcja koszyka). Technologie te gromadzą i przetwarzają adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka). W ramach wyważenia interesów służy to nadrzędnym uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit., np. w celu udowodnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych) a także do analizy internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć w poniższych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki można znaleźć pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft .com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471 /12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products /firefox/protect-your-privacy /cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

O ile wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.a RODO, możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej w oświadczeniu o ochronie danych.

7. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII DO ANALIZY INTERNETOWYCH I CELÓW REKLAMOWYCH
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. Po zakończeniu korzystania przez nas z danej technologii dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.Więcej informacji na temat możliwości odwołania znajdziesz w sekcji „Pliki cookie i inne technologie” Więcej informacji, w tym podstawy naszej współpracy z poszczególnymi dostawcami, znajdziesz w poszczególnych technologiach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

7.1 KORZYSTANIE Z USŁUG GOOGLE
Korzystamy z technologii Google Ireland Ltd. przedstawiony poniżej., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje zbierane automatycznie przez technologie Google na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Jeśli Twój adres IP jest gromadzony za pośrednictwem technologii Google, zostanie on skrócony przed zapisaniem na serwerach Google poprzez aktywację anonimizacji IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej dla odpowiedniej technologii między współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS
W celu analizy strony internetowej , dane Google Analytics (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) są automatycznie gromadzone i przechowywane, z których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Można używać plików cookie. Zasadniczo Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Dane są przetwarzane na podstawie umowy o przetwarzanie zamówień przez Google.

W celu optymalizacji marketingu naszej strony internetowej aktywowaliśmy ustawienia udostępniania danych dla „produktów i usług Google”. Umożliwia to Google dostęp do danych gromadzonych i przetwarzanych przez Google Analytics, a następnie wykorzystywanie ich do ulepszania usług Google. Udostępnianie danych firmie Google w ramach tych ustawień udostępniania danych odbywa się na podstawie dodatkowej umowy między osobami odpowiedzialnymi. Nie mamy wpływu na późniejsze przetwarzanie danych przez Google.

Korzystamy również z funkcji rozszerzenia Google Analytics Google Optimize do tworzenia i przeprowadzania testów.

Funkcja rozszerzenia Google Analytics Google Signals umożliwia tak zwane „śledzenie na różnych urządzeniach”. Jeśli Twoje urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z Twoim kontem Google i aktywowałeś ustawienie „Reklamy spersonalizowane” na swoim koncie Google, Google może tworzyć raporty dotyczące Twojego zachowania (w szczególności liczby użytkowników na różnych urządzeniach), nawet jeśli zmienisz Twoje urządzenie. Nie przetwarzamy w tym zakresie danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki na podstawie Google Signals.

Do analizy stron internetowych i celów reklamowych tak zwany plik cookie DoubleClick jest używany przez Google Analytics do rozpoznania Twojej przeglądarki możliwej podczas odwiedzania inne strony internetowe. Google będzie korzystać z tych informacji w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny.

GOOGLE ADSENSE
Nasza witryna korzysta z Google AdSense w celu sprzedaży przestrzeni reklamowej osób trzecich. Reklamy te są wyświetlane w różnych miejscach tej witryny. Tak zwany plik cookie DoubleClick służy do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach poprzez zbieranie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz automatyczne przypisywanie pseudonimowego identyfikatora użytkownika. których zainteresowania można określić na podstawie odwiedzin na tej i innych stronach internetowych.

GOOGLE ADS
W celach reklamowych w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich używany jest tak zwany plik cookie Google remarketing, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową Jest to ustawiane automatycznie poprzez zbieranie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz przy użyciu pseudonimowego identyfikatora pliku cookie oraz na podstawie odwiedzanych stron w oparciu o zainteresowania reklama pozwala. Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy aktywujesz ustawienie „Reklama spersonalizowana” na swoim koncie Google. W takim przypadku, jeśli jesteś zalogowany do Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzystuje Twoje dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych dla remarketingu na różnych urządzeniach.

Do analizy strony internetowej i śledzenia zdarzeń , mierzymy za pomocą śledzenia konwersji Google Ads Twoje późniejsze zachowanie w zakresie użytkowania, jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google Ads. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie, a dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub zapisanie się do newslettera) mogą być rejestrowane, z których używane są pseudonimy tworzone są profile użytkowania.

GOOGLE MAPS
W celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych Google Maps zbiera dane dotyczące korzystania przez użytkownika z funkcji Map, w szczególności adres IP i lokalizację dane, przesyła je do Google, a następnie zbiera je z przetwarzanych przez Google. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych.

GOOGLE RECAPTCHA
W celu ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem naszych formularzy internetowych i spamem z automatycznego oprogramowania (tzw. botów), Google reCAPTCHA zbiera dane ( adres IP, czas wizyty, informacje o przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz przeprowadza analizę korzystania z naszej strony internetowej za pomocą tzw. JavaScript i plików cookies. Ponadto analizowane są inne pliki cookie przechowywane przez usługi Google w Twojej przeglądarce. Nie ma odczytu ani przechowywania danych osobowych z pól wejściowych odpowiedniego formularza.

7.2 KORZYSTANIE Z USŁUG FACEBOOK
KORZYSTANIE Z PIXELA FACEBOOK
Używamy piksela Facebooka w ramach technologii przedstawione poniżej Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Za pomocą piksela Facebooka automatycznie gromadzone są dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub zapisanie się do newslettera) oraz przechowywane, z których za pomocą profili Użytkowników tworzone są z pseudonimów. W ramach tak zwanego rozszerzonego porównywania danych zbierane i przechowywane są również zaszyfrowane informacje w celach porównawczych, za pomocą których można zidentyfikować osoby fizyczne (np. nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów).W tym celu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, piksel Facebooka automatycznie ustawia plik cookie, który automatycznie umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych przy użyciu pseudonimowego identyfikatora pliku cookie.Facebook połączy te informacje z innymi danymi z Twojego Facebooka konta i używać go do generowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w szczególności reklam spersonalizowanych i grupowych.
Informacje zbierane automatycznie przez technologie Facebooka na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj wysyłane na serwer firmy Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Jeżeli odpowiadamy za transmisję danych do USA, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka [https://de-de.facebook.com/policy.php].

FACEBOOK ANALYTICS
W ramach Facebook Analytics, opracowuje statystyki dotyczące aktywności odwiedzających na naszej stronie internetowej, korzystając z danych zebranych za pomocą piksela Facebooka na temat korzystania z naszej strony internetowej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o realizację zamówienia przez Facebook. Twoja analiza służy do optymalnej prezentacji i promocji naszej strony internetowej.

FACEBOOK REKLAM
Używamy Facebook Ads do reklamowania tej strony na Facebooku i innych platformach. Określamy parametry danej kampanii reklamowej, Facebook odpowiada za precyzyjną realizację, w szczególności decyzję o umieszczeniu reklam u poszczególnych użytkowników. O ile nie zaznaczono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między wspólnie odpowiedzialnymi osobami zgodnie z Art. 26 DSGVO. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i ich przesyłania do Facebook Ireland. Dalsze przetwarzanie danych przez Facebook Ireland nie jest tym objęte.

Na podstawie statystyk dotyczących aktywności odwiedzających na naszej stronie internetowej generowanych za pośrednictwem Facebook Pixel, prowadzimy reklamę grupową na Facebooku za pośrednictwem Facebook Custom Audience, określając cechy odpowiednią grupę docelową. W ramach rozszerzonego porównania danych (patrz powyżej), które ma miejsce w celu określenia odpowiedniej grupy docelowej, Facebook działa jako nasz procesor.

Na podstawie pseudonimowego identyfikatora pliku cookie ustawionego przez piksel Facebooka oraz danych zebranych o Twoim zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, działamy za pomocą spersonalizowanych reklam Facebook Pixel Remarketing.

Używamy Facebook Pixel Conversions do mierzenia dalszych zachowań użytkowników w celu analizy sieci i śledzenia zdarzeń, jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy z Facebook Ads . Dane przetwarzane są na podstawie umowy o realizację zamówień przez Facebook.

8. INTEGRACJA Z TRUSTBADGE TRUSTED SHOPS
Trustbadge Trusted Shops jest zintegrowany z tą stroną internetową w celu wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i wszelkich zebranych opinii, a także oferowania kupującym produkty Trusted Shops po złożeniu zamówienia.

Służy to ochronie naszych nadrzędnych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.Trustbadge jest dostarczany w ramach realizacji zamówienia przez dostawcę CDN (Content Delivery Network), Trusted Shops GmbH korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Po wywołaniu Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje -tzw. plik dziennika serwera, który zawiera również Twój adres IP, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych i dostawcę wnioskującego (dane dostępowe) oraz dokumentuje pobieranie. Poszczególne dane dostępowe są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy kwestii bezpieczeństwa. Pliki dziennika są automatycznie usuwane nie później niż 90 dni po ich utworzeniu.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeśli po złożeniu zamówienia zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo, aby z nich korzystać. . Obowiązuje umowa zawarta między Tobą a Trusted Shops. W tym celu dane osobowe są automatycznie zbierane z danych zamówienia. To, czy jesteś już zarejestrowany jako kupujący do użytku produktu, jest automatycznie sprawdzane za pomocą neutralnego parametru, adresu e-mail zahaszowanego za pomocą jednokierunkowej funkcji kryptologicznej. Przed wysłaniem adres e-mail jest konwertowany na tę wartość hash, której Trusted Shops nie jest w stanie odszyfrować. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to niezbędne do realizacji nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów naszych i Trusted Shops w zakresie zapewnienia ochrony kupującego związanej z konkretnym zamówieniem i usługami oceny transakcji w zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.f RODO. Dalsze szczegóły, w tym zastrzeżenia, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Trusted Shops, do którego link znajduje się powyżej, oraz w Trustbadge.

9. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
9.1 WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE Z FACEBOOKA, TWITTERA, INSTAGRAM
Przyciski społecznościowe z sieci społecznościowych są używane na naszej stronie internetowej. Są one zintegrowane ze stroną wyłącznie jako linki HTML, dzięki czemu podczas wywoływania naszej strony internetowej nie jest nawiązywane połączenie z serwerami danego dostawcy. Jeśli klikniesz jeden z przycisków, strona internetowa danej sieci społecznościowej otworzy się w nowym oknie w Twojej przeglądarce.Możesz tam na przykład nacisnąć przycisk Lubię to lub Udostępnij.

9.2 NASZA OBECNOŚĆ W INTERNECIE NA FACEBOOKU, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST, LINKEDIN, XING
Jeśli udzielili Państwo zgody odpowiedniemu operatorowi mediów społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. celów reklamowych, z których tworzone są profile użytkowników z wykorzystaniem pseudonimów. Można je wykorzystać na przykład do umieszczania reklam na platformach i poza nimi, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu zwykle używane są pliki cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także możliwości kontaktu i Twoich praw w tym zakresie oraz ustawienia opcji ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych dostawców, do których łącza znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz się z nami skontaktować.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] to oferta firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”) Informacje gromadzone automatycznie przez Facebook Ireland na temat korzystania z naszej obecności online na Facebooku są zazwyczaj wysyłane na serwer firmy Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania fanpage’a na Facebooku odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO. Więcej informacji (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] to oferta firmy Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”). Informacje zbierane automatycznie przez Twitter na temat korzystania z naszej obecności online na Twitterze są zwykle przesyłane na serwer obsługiwany przez Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] to oferta firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 , Irlandia („Facebook Ireland”) Informacje gromadzone automatycznie przez Facebook Ireland na temat korzystania z naszej obecności online na Instagramie są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane . Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania fanpage’a na Instagramie odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO. Więcej informacji (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy? hl=de] to oferta firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje zbierane automatycznie przez Google na temat korzystania z naszej obecności online w serwisie YouTube są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] to oferta firmy Pinterest Europe Ltd., Palmerston House , 2 piętro, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”). Informacje zbierane automatycznie przez Pinterest na temat korzystania z naszej obecności online na Pintereście są zwykle przesyłane na serwer Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] to oferta LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). Informacje zbierane automatycznie przez LinkedIn na temat korzystania z naszej obecności online na Pintereście są zazwyczaj przesyłane na serwer LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA i tam przechowywane.Brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA.Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung]is oferta firmy New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg.

10. Korzystanie z Tidio
Nasza strona internetowa korzysta z Tidiochat, usługi świadczonej przez Tidio Ltd. 220C Blythe Road, W14 0HH, Londyn, Wielka Brytania (www.tidiochat.com). Zanonimizowane dane są przetwarzane za pośrednictwem tej usługi w celu analizy sieci i obsługi czatu na żywo. W tym celu mogą być używane pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w przeglądarce, z której korzystasz i przez które określone informacje przepływają do miejsca, w którym ustawia się plik cookie. Dane zbierane za pomocą usługi Tidiochat nie będą wykorzystywane do identyfikacji Ciebie bez Twojej zgody. Dane nie są również łączone z danymi osobowymi właściciela użytego pseudonimu. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i m.in. B. odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Tidio: https://www.tidiochat.com/en/privacy-policy.

11. OPCJE KONTAKTOWE I TWOJE PRAWA
Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

* zgodnie z Art. 15 RODO prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie określonym tam;
* zgodnie z Art. 16 RODO prawo do niezwłocznego żądania sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
* zgodnie z Art. 17 RODO prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych przechowywane przez nas, pod warunkiem, że żadne dalsze przetwarzanie * w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
* w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
* jest wymagane ze względu na interes publiczny lub
* w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


* zgodnie z Art. 18 RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli * kwestionujesz prawidłowość danych ;
* przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz jego usunięcia;
* nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
* Ty na podstawie Art. 21 RODO wniosło sprzeciw wobec przetwarzania;


* zgodnie z Art. 20 RODO prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do przekazać je do zwrócenia się do innych osób odpowiedzialnych;
* zgodnie z Art. 77 DSGVO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub z siedzibą naszej firmy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, w celu uzyskania informacji, poprawienia , ograniczenie lub usunięcie danych oraz cofnięcie zgody Jeśli wyrazili Państwo zgodę lub sprzeciwili się określonemu wykorzystaniu danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych zawartych w naszym wydawnictwie.

Prawo do sprzeciwu
O ile przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają nad naszymi interesami, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. do celów marketingu bezpośredniego możesz to zrobić. Skorzystaj z prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją powody, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych przez tych celów, chyba że możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to przetwarzania w celu bezpośredniego w celach marketingowych. Wtedy nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.


Oświadczenie o ochronie danych utworzone za pomocą Rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.