Přeskočit na obsah
🎁 Gratis Produkt📦 Versandkostenfrei ab 49€ 💰 Mengenrabatte ab 100€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Kostenloser Versand ab 49€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Support (Mo-Fr): 9-16 Uhr +49 (0) 8924418362

Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na zrušení a vzorový formulář pro zrušení

Náš vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy TISKNOUT!Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (Wisefood GmbH, Dieselstr. 28, 85748 Garching) zaslat jasné prohlášení (+49 (0) 89 248876480 nebo support@wisefood.eu) o vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, ale není to povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vám dlužit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný druh doručení, než jaký nabízíme, zvolili jste nejlevnější standard doručení) neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; za žádných okolností vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží máte ihned a nejpozději do čtrnácti dnů k vrácení nebo předání nám ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.


Příklad formuláře pro odstoupení od smlouvy
(Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- Komu wisefood GmbH, Dieselstr. 28, 85748 Garching u Mnichova, e-mail: support@wisefood.de, telefon: + 49 (0) 89 248876480, fax: + 49 (0) 89 248876481

Já/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele(ů)

- adresa spotřebitele(ů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení na papíře)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Konec práva na odstoupení

Další informace naleznete v části Návraty.